Utbildning/Föreläsningar | Sverigedemokraterna Västra Götaland Västra

Utbildning/Föreläsningar

Utbildningar

Här informerar vi om planerade utbildningar och föreläsningar.

Se hela årets: Kursplan 2017

Torsdag 6 April

Kurs i budgetarbete

På utbildningen går vi igenom vilka grundstenar som en kommunal budget bygger på samt hur man på ett enkelt sätt kan sätta ihop en egen budget. Även du utan uppdrag i kommunfullmäktige eller nämnder är välkommen.

Denna gång håller vi kursen i  Stenungsund.

Torsdag 9 Mars

Kurs i styrelsearbete

Nu har alla våra elva kommuner i distriktet haft sina årsmöten. Nya ledamöter, ordförande och sekreterare kan ha fått förtroendet att leda arbetet i sin kommun. Vi vill därför erbjuda en kurs i styrelsearbete.

Observera att du som är kassör bokar in 26 mars (preliminärt datum) för kassörsutbildning.

Lördagen den 21 Januari och 4 februari

Hemsideutbildning

Vi kommer på utbildningen föreläsa om WordPress och riktlinjer för SD:s lokala hemsidor.

Kurs 1 lördagen den 21 januari
Kurs 2 lördagen den 4 februari (inställd p.g.a. sjukdom, vi väntar på besked från kursledare angående nytt datum).
Obligatorisk närvaro på båda!

Hösten 2016

Torsdag 3 November

Utbildning för valberedare

Första december är det dags att kandidera inför partiets lokala kommunföreningsstyrelser och den första januari till distriktet. Vi vill därför erbjuda alla ni som sitter i valberedning en kurs om vad man bör tänka på och hur ni går till väga.

Vi uppmanar även alla som sitter i en valberedning tillhörande kommuner i distriktet att passa på att ha sitt första möte på plats efter kursen!

Tisdag 11 och 18 Oktober samt 1 november
Tre träffar i Alingsås!

”Den politiska verktygslådan” för nya politiker

– Utbildning av nya politiker i tre delar. För dig som i framtiden vill driva Sverigedemokraternas politik i Kommunfullmäktige
, nämnder och även andra uppdrag.

Del 1) Här går vi igenom fakta runt verktygen man kan använda i parlamentariska sammanhang. Del 2) Nu gör vi verktygen (motion, interpellation, reservation, särskilt yttrande etc.) Del 3) Kommunfullmäktige, nämndmöte med debatteknik där man får använda verktygen.